Enkelikortit.fi

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n 26 §:n  ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Greatitude / Enkelikortit.fi
Y-tunnus: 2254921-3
Postiosoite: Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo
Kotipaikka: Porvoo
Puhelin: 050 303 9161
Sähköposti: enkelikortit@greatitude.co (huom! ei .com)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marja Bonn
Postiosoite: Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo
Puhelin: 050 303 9161
Sähköposti: marja@greatitude.co (huom! ei .com)

3. Rekisterin nimi

Asiakas-, markkinointi- ja jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat: 

A) Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena: verkkokauppatilausten toimittaminen ja laskutus, tilaukseen liittyvä yhteydenpito asiakkaan kanssa, ostoshistoria, tilauksen toimitustiedot, jäsenyys jäsenyyssivustolla ja siihen liittyvä laskutus ja yhteydenpito asiakkaan kanssa, asiakkaan tilaama verkkokurssi ja sen toimitus asiakkaalle.

B) Henkilön suostumus: verkkosivustolla vierailu ja sivuston käyttö (evästeet), Enkelikirjeen ja uutiskirjeen toimitus (tilaus), asiakkaan yhteydenotto verkkosivuston, sosiaalisen median, sähköpostin tai muun kanavan kautta, palveluiden ja tuotteiden markkinointi ja kehittäminen

C) Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, jäsenyys): jäsenyys jäsenyyssivustolla ja siihen liittyvä yhteydenpito asiakkaan kanssa, asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

D) Laki: kirjanpidolliset kuitit verkkokauppaostoista, tilauksiin liittyvät sähköpostiviestit.

5. Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
- Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, maa, tilaustiedot (kuten tilatut tuotteet ja palvelut ja muutokset tilauksissa). Mahdolliset muut asiakkaan (yleensä tilauksen lisätiedot-kohdassa) antamat tiedot, esimerkiksi enkeliviestin toimitustapa, ryhmäkaukohoitoon osallistuvien nimet, tieto tilatun tuotteen menemisestä lahjaksi.
- Henkilön lähettämät viestit ja sähköpostit.
- Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa (sivustosta tykkääjät, päivityksestä tykkäävät ja kommentoivat, tapahtuman osallistumisilmoitukset sosiaalisessa mediassa).
- Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot (evästeet), kuten päätelaite, verkkoyhteyden IP-osoite, maa ja alue, käyttöjärjestelmä ja selain.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm.
- tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
- asiakastilin rekisteröimisen yhteydessä
- jäsenyyden tilauksen ja jäsenenä olemisen yhteydessä
- uutiskirjeen tai Enkelikirjeen tilauksen yhteydessä
- henkilön ottaessa yhteyttä yritykseen
- sosiaalisesta mediasta henkilön osallistuessa arvontaan tai tapahtumaan
- muiden kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilausten yhteydessä

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan lisäksi evästeillä, joiden avulla kerätään tietoa verkkosivujen käytöstä ja tehdään kohdennettua markkinointia. Verkkosivujen käyttöön liittyvää tietoa käytetään sivuston parantamiseen. Analyytikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on aina mahdollisuuksien mukaan anonymisoitua. Henkilö voi muokata Googlen mainoksiin liittyviä säädöksiä Googlen asetussivulla ja jos haluaa, henkilö voi myös estää Googlen kohdennetun markkinoinnin selaimen lisäosan avulla.

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Joitakin välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille verkkokauppatilauksen tai uutiskirjeen tilauksen toimittamiseksi. Rekisterinpitäjä huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmannet osapuolet ovat Privacy Shield -rekisteröityjä. 

Tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietoja välitetään seuraaville kolmansille osapuolille:
- analyytikka- ja tilastointikumppanilleuutiskirjekumppanille, jos asiakas on tilannut Enkelikirjeen, uutiskirjeen tai sähköpostilla toimitettavan verkkokurssin
- kuljetusliikkeelle, kun valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen tai postin toimipisteeseen / kirjepostilla
- jäsensivustokumppanille, jos asiakas on liittynyt jäseneksi jäsensivustolle
- tilitoimistokumppanille kirjanpitoa varten
- IT-yrityskumppanille (verkkokauppa)

Verkkokaupan tilaustiedot välittyvät lisäksi maksunvälittäjälle (Klarna) tehtävän tilauksen ja maksun yhteydessä, ja perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään. 

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua. 

8. Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Greatituden tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. käyttöjärjestelmän suojausohjelmisto, laitteiden salasanat, puhelimien sormenjälkitunnistukset, palomuuri, virustorjuntaohjelmisto ja muut tekniset keinot. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

9. Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista ja täyttää kuluttajakauppaa koskevat vastuut.
- Kirjanpitoaineistot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.
- Sähköpostiarkisto säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.
- Kaupan tietokannoista ja järjestelmistä otetut varmuuskopiot säilytetään seitsemän vuoden ajan.
- Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. 

Rekisteriin kirjatut tiedot poistetaan pyydettäessä, ellei laki aseta estettä tietojen poistamiseksi.

10. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä, tai verkkokaupan sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Lisäpyynnöt maksavat 24€ (sis. alv) / kerta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä. 

Uutiskirjeen tai Enkelikirjeen tiedot voi tarkastaa ja päivittää itse klikkaamalla jokaisen uutiskirjeen tai Enkelikirjeen lopussa olevaa linkkiä tietojen päivityksestä.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, ns. “oikeus tulla unohdetuksi”. Huom! Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvistä tiedoista (esim. kirjanpitoaineisto). Rekisterissä olevalla on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esim. markkinointikielto) ja oikeus peruuttaa suostumus. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti sähköpostilla tai kirjeenä.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille. 

Laadittu 3.3.2017, päivitetty 2.7.2018.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

Verkkokaupan tiedot ja sopimusehdot

Asiakkaan velvollisuus on tutustua näihin toimitus- ja sopimusehtoihin aina ennen tilauksen lähettämistä ja hyväksymistä. Tekemällä tilauksen verkkokaupassamme asiakas sitoutuu noudattamaan alla mainittuja toimitus- ja sopimusehtoja.

Verkkokauppa: Enkelikortit.fi
Yritys: Greatitude (jatkossa "yritys")
Y-tunnus: 2254921-3
Postiosoite: Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo
Puhelin: 050 303 9161
Sähköposti: enkelikortit@greatitude.co (huom! ei .com)

Verkkokauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen.

Tuotteet ja tuotehinnat

Tuotteet ja niiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteiden hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Arvonlisäveron veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa. Verkkokauppa pidättää oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tuotteet, joihin on mahdollisuus saada omistuskirjoitus

Osaan tuotteista on mahdollisuus saada kirjailijan/tekijän signeeraus tai omistuskirjoitus. Tästä mainitaan aina kyseisen tuotteen kohdalla erikseen. Kirjoita tilauksen lisätietoihin, mikäli haluat kirjaan signeerauksen tai omistuskirjoituksen. Jos tuotteen kohdalla ei ole mainintaa signeerauksesta ja/tai omistuskirjoituksesta, sitä ei ole mahdollista saada tuotteeseen. Huom! Tuotteilla, joissa on omistuskirjoitus, ei ole palautusoikeutta.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö tilauksen päätyttyä valitun maksutavan mukaisesti verkkomaksupalvelussa.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessaan verkkokaupasta asiakkaan edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksupalveluna toimii Klarna Checkout, jonka kautta maksuvaihtoehtoina toimivat lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut. Asiakas valitsee haluamansa maksutavan tilauksen yhteydessä.

Ilmoittamalla tietoja kassalla asiakas hyväksyy Klarna AB:n (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) ehdot. Painamalla “Osta” -painiketta asiakas hyväksyy tämän verkkokaupan ehdot.

Tilausvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet onnistuneen tilauksen, lähetämme asiakkaalle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustiedot. Tilausvahvistuksen lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Asiakkaan velvollisuus on säästää tilausvahvistus siltä varalta, että joutuu ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

Sähköposti: enkelikortit@greatitude.co (huom! ei .com)
Puhelin: 050 303 9161
Postiosoite: Greatitude / Enkelikortit.fi, Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo

Pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla, kun asioit asiakaspalvelussamme. Otathan ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla.

Toimituskulut

Pakkaus- ja toimituskulut riippuvat valitusta toimitustavasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan. Tarkat toimituskulut näkyy, kun asiakas on valinnut tilaukselle haluamansa maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Asiakas valitsee itse käytössä olevista toimitustavoista hänelle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Pelkästään digitaalisten tuotteiden tilaamisesta ei tule toimituskuluja. Henkilökohtaisen enkeliviestin tai energiahoidon tilaamisesta ei tule toimituskuluja.

Toimitustapa 

Asiakas lataa digitaaliset tuotteet heti maksun jälkeen omalle laitteelleen (tietokone, tabletti, älypuhelin) tai saa ne tuote-esittelyssä kerrotulla tavalla ja aikataulussa omaan sähköpostiinsa.

Fyysisiä tuotteita sisältävä tilaus toimitetaan asiakkaan oman valinnan mukaisesti joko Postin välityksellä postipakettina tai R-kioskin välityksellä Ärräpakettina. Posti- ja Ärräpaketteja voi seurata lähetystunnuksella Postin tai R-kioskin omassa palvelussa. Pienet, kevyet lähetykset, jotka sopivat kirjekuoreen ja jotka voidaan lähettää kirjeenä, toimitetaan Postin kirjelähetyksenä. Kirjelähetyksissä ei ole saatavilla seurantaa.

Henkilökohtainen enkeliviesti toimitetaan asiakkaan valinnan mukaan joko sähköpostilla tai kirjeenä noin viikon kuluessa tilauksesta.

Toimitusaika

Lähetämme tilauksen mahdollisimman pian, pääsääntöisesti 1-3 arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Jos jokin tilauksen tuotteista on loppunut varastostamme tai toimitus viivästyy jostakin muusta syystä, eikä tästä ole ollut mainintaa tuotteen kohdalla tilausta tehtäessä, olemme yhteydessä asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimella. Poikkeavista toimitusajoista (esim. normaalia pidempi toimitusaika, lomakausi) ilmoitetaan verkkokaupan sivuilla.

Digitaaliset tuotteet voi ladata heti maksun jälkeen asiakkaan omalle laitteelle tai ne toimitetaan tuote-esittelyssä kerrotulla tavalla ja aikataulussa asiakkaan omaan sähköpostiin.

Henkilökohtainen enkeliviesti toimitetaan noin viikon kuluessa tilauksesta sähköpostilla tai postitse kirjeellä asiakkaan oman valinnan mukaisesti.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen (force majure) aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Emme vastaa kuljetusyhtiöiden tai internet-palveluntarjoajien toiminnasta. Emme vastaa maksupalveluyhtiön toiminnasta.

Peruutusoikeus ja palautusehdot

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeus koskee poikkeuksellisesti myös digitaalisia tuotteita, ellei tuotteen kohdalla tuote-esittelyssä erikseen muuta ilmoiteta. Peruutusoikeus ei koske henkilökohtaista enkeliviestiä tai energiahoitoa. 

Palautettavan tuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa ja jälleenmyyntikelpoinen. Asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteeseen samalla tavoin kuin myymälässä, mutta tuotteen käyttöönotto ja käyttäminen (esimerkiksi suojamuovien irroittaminen, kirjan päällystäminen kontaktimuovilla, sivujen taittelu tai nimen kirjoittaminen kirjaan tai tuotteeseen) tarkoittavat peruuttamis- ja palauttamisoikeuden menettämistä.

Kirjaa tai tuotetta, jossa on henkilökohtainen omistuskirjoitus, ei voi peruuttaa tai palauttaa. Signeeratun eli tekijän allekirjoituksella varustetun kirjan tai tuotteen voi peruuttaa tai palauttaa, ellei siihen ole tehty jälkikäteen muita merkintöjä.

Asiakkaan on AINA ilmoitettava palautuksesta ja tilauksen peruuttamisesta kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen enkelikortit@greatitude.co tai kirjeellä postitse osoitteeseen Greatitude / Enkelikortit.fi, Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo. Asiakkaan on liitettävä mukaan yhteystietonsa. Asiakas saa vastausviestinä kirjalliset palautusohjeet. 

Kirjalliseen peruutusilmoitukseen tulee merkitä tilaajan nimi, mahdollinen asiakasnumero, osoite, sähköposti ja/tai puhelinnumero. Lisäksi peruutusilmoituksessa tulee olla liitteenä kopio alkuperäisestä tilausvahvistuksesta tai vastaavat tiedot. Tuote tulee palauttaa postitse 14 vuorokauden kuluessa tilatun tavaran vastaanottamisesta. Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että palautettaessa asiakas lähettää tuotteet meille normaalina posti- tai Ärräpakettina ja maksaa itse lähetyskulut. Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla myös silloin, jos palautusilmoitus tehdään ennenkuin paketti on noudettu Postista / R-kioskilta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakas tekee peruutusilmoituksen ennen kuin on noutanut paketin Postista / R-kioskilta, paketti palautuu meille lunastamattomana, ja asiakkaalta veloitetaan kuljetusyrityksen meiltä veloittamat palautuskulut (normaalisti 8,10 €). Näitä lähetyskuluja ei korvata takaisin. 

Palautetuista ja peruutetuista tilauksista palautetaan kaikki asiakkaalta saamamme suoritukset viivytyksettä (vähennettynä mahdollisilla palautuskustannuksilla, mikäli kyseessä on lunastamaton paketti), kun tuotteet on palautettu tai asiakas on osoittanut lähettäneensä tuotteet takaisin, esimerkiksi palautuskuitilla, ja palautus on hyväksytty. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä ostotapahtumassa, ellei muusta erikseen sovita.

Lunastamaton paketti

Lunastamaton paketti ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista perimme asiakkaalta Postin tai muun kuljetusyrityksen meiltä veloittamat palautuskulut (normaalisti 8,10 €). 

Vastuurajoitus

Asiakas hyväksyy sen, että käyttää verkkokaupasta ostettuja tuotteita ja palveluita sisältöineen omalla vastuullaan. Tuotteet ja palvelut ovat käytettävissä sellaisenaan kuin ne ovat. Verkkokauppa varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja muokata myytävinä olevia tuotteita ja palveluita.

Verkkokauppa, yritys tai yrityksen omistaja/henkilöstö ei vastaa miltään osin verkkokaupassa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen, enkeliviestien tai energiahoidon soveltuvuudesta ja paikkaansapitävyydestä yksittäiselle asiakkaalle tai tiedoissa, enkeliviesteissä tai energiahoidoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. Asiakas ymmärtää tilauksen tehdessään, että energiahoito ei korvaa länsimaista lääketiedettä, lääkärin hoitoa ja/tai määräystä, ja että energiahoito ei korvaa lääkärin määräämää lääkitystä. Asiakas käyttää verkkokaupasta ostettuja tuotteita tai palveluita, mukaan lukien energiahoito ja enkeliviestit, omalla vastuullaan.

Verkkokauppa, yritys tai yrityksen omistaja/henkilöstö ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, jonne on yhteys verkkokaupasta tai josta on yhteys verkkokauppaan.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, verkkokauppa, yritys tai yrityksen omistaja/henkilöstö ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tai tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat verkkokaupan ja sen palveluiden ja tuotteiden käytöstä tai käytön estymisestä.

Ongelmatilanteet

Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa toimitetut tuotteet heti, kun hän on vastaanottanut toimituksen.

Mikäli tuote on kadonnut tai viottunut kuljetuksen aikana, tai se ei muuten vastaa tilausta, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kirjallisesti sähköpostilla enkelikortit@greatitude.co (Huom! ei .com).

Jos paketti tai kirje on vaurioitunut kuljetuksessa, on asiakkaan tehtävä välittömästi reklamaatio valitun toimitustavan kuljetusyhtiölle (Posti tai R-kioski/Ärräpaketti). Ilmoita viottuneesta paketista lisäksi myös meille sähköpostilla osoitteeseen enkelikortit@greatitude.co.

Muita ehtoja

Mikäli sivuillamme olevissa tuote-, hinta- ym. tiedoissa esiintyy kirjoitus-, laskenta- tai muita virheitä, emme ole velvollisia toimittamaan tuotteita näiden virheellisten tietojen mukaisesti. Asiakas päättää haluaako hän edelleen tuotteet toimitettavaksi korjatuin ehdoin ja tiedoin.

Yhteystiedot

Mikäli asiakkaalla on kysyttävää tilauksesta, tuotteista tai toimituksesta, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

Sähköposti: enkelikortit@greatitude.co (huom! ei .com)
Puhelin: 050 303 9161
Postiosoite: Greatitude / Enkelikortit.fi, Kirkkokatu 7, 06100 Porvoo

Voimassa 3.3.2017 alkaen. Päivitetty 2.7.2018.